Annuleringsvoorwaarden excursie met MaasVerkenner

Bij boekingen van een MaasVerkenner is de volgende annuleringsregeling van kracht:

  • Bij annulering meer dan 21 kalenderdagen voor de datum van de activiteit, worden geen kosten in rekening gebracht. Indien u reeds betaald had, krijgt u uw geld terug.
  • Bij annulering tussen 21 en 8 kalenderdagen voor de datum van de activiteit rekenen wij een administratieve kost van 10 euro aan. Indien u reeds betaald had, krijgt u het resterende bedrag terug.
  • Bij annulering binnen de 7 kalenderdagen voor de datum van de activiteit rekenen wij het volledige bedrag aan.

Slecht weer garantie

Bij extreem slecht weer kan in onderling overleg de activiteit doorgeschoven worden naar een nieuwe datum, of krijgt u uw geld terug. Let wel, deze garantie is enkel geldig als er de dag zelf, voor aanvang van de activiteit telefonisch overleg was met:

  • Het projectbureau in kwestie  (Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw) +32 (0)89 65 56 65 (weekdagen)
  • de MaasVerkenner (weekend)

Overmacht

Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw behoudt zich het recht activiteiten te annuleren zonder aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor het eventuele verlies van inkomsten door derden. Deze annulering gebeurt uit veiligheidsoverwegingen voor de bezoekers en gebeurt slechts in uitzonderlijke omstandigheden zoals: storm, overstroming, zware sneeuwval, het van overheidswege afsluiten van natuurgebieden (epidemierisico, brandgevaar,…). In geval van overmacht geldt dezelfde regeling als bij extreem slecht weer.

Ga naar de inhoud