Uiterwaarden Heppeneert @Gert Arijs

© Gert Arijs

Landschappelijk erfgoed

Het landschap in de Maasvallei werd geboetseerd door de Maas. Ook de bewoning ontwikkelde zich eeuwen lang in verhouding tot de grillige rivier. Het landschap kenmerkt zich door een aantal bijzondere relicten zoals de oude Maasarmen of de compacte Maasdorpjes.

Wist je dat een T-stratenpatroon (‘halve’ dorpen waarvan de kerk niet in het midden staat) of een halfronde weg of beek (die een oude meander volgt) typisch zijn voor de Maasvallei?  

 

Oude Maaskade Labaerdijk in Maaseik @Erwin Christis
Oude Maaskade Labaerdijk in Maaseik @Erwin Christis

In de 20ste eeuw onderging het landschap enorme veranderingen (grootschalige grindwinning, mijnbouw, schaalvergroting van de landbouw, bevolkingstoename en verstedelijking). Ook die fenomenen kun je aflezen in het landschap. Bovendien verdween de scheepvaart op de Maas omdat de Zuid-Willemsvaart, het Albertkanaal en het Julianakanaal veel stabieler waren voor de steeds groter wordende schepen. Op sommige plaatsen zie je nog kades en veerstoepen die getuigen van de Maasvaart.

Vandaag is pleziervaart toegelaten vanaf Maaseik. De rest (Maastricht tot Maaseik) blijft onbevaren.

Maaslands erfgoed

Heel wat typisch Maaslands erfgoed is beschermd erfgoed. Denk daarbij aan de stadskernen van Thorn, Stevensweert, Maaseik of Oud-Rekem. Ook de kasteellandschappen van Leut, Ommerstein, Grevenbicht, Borgharen, Elsloo zijn beschermd.

In de Maasvallei vind je ook heel wat molens, bunkers en cultuurlandschappen.  

Via opgravingen en via vondsten die bij de rivierherstelwerkzaamheden werden aangetroffen vertelt het bodemarchief een verhaal van opeenvolgende beschavingen en hun contacten (en conflicten) over de rivier heen. Het paardengraf van Borgharen, vondsten uit Romeinse villa’s, vikingzwaarden… worden ontsloten in verschillende archeologische collecties in de Euregio.

Luchtfoto Stevensweert langs de Maas @Ausilio Photography
Luchtfoto Stevensweert langs de Maas @Ausilio Photography

Meer erfgoed?

Wil je echt alles weten over de geschiedenis van mens en Maas in het RivierPark Maasvallei, lees dan de Landschapsbiografie.

Ga naar de inhoud