Zicht over de Maas vanop de Pater Sangersbrug AusilioPhotography

© AusilioPhotography

Erkenning landschapspark

Op vrijdag 13 oktober 2023 besliste de Vlaamse Regering over de kandidaat landschapsparken. Het RivierPark Maasvallei is een van de vijf erkende landschapsparken.

De erkenning is een enorme opsteker voor alle partnerorganisaties, de provincies, de Maaslandse gemeenten, het Regionaal Landschap Kempen en Maasland én alle inwoners van de Maasvallei. Deze erkenning is structureel én op landschapsniveau. Het betekent ook een stabiele en financiële basis om als regio op verder te werken. En dat is nodig, want de uitdagingen en kansen in het landschap langs een rivier als de Maas zijn groot.

Lees het persbericht n.a.v. de erkenning voor meer gedetailleerde informatie hierover. 

Overhandiging label Landschapspark

Masterplan en Operationeel Plan

Op 31 mei 2023 diende RLKM namens het samenwerkingsverband in de Maasvallei een officiële kandidatuur in. Het dossier bestond o.a. uit een Landschapsbiografie, een Masterplan en een Operationeel plan. De Landschapsbiografie en het Masterplan kun je hier al bekijken. Het Operationeel plan wordt niet gepubliceerd maar is op aanvraag beschikbaar.

De Landschapsbiografie RivierPark Maasvallei werd opgesteld door bureau Stroming en RLKM, in samenwerking met heel wat historische experts, en duikt in de indrukwekkende ontstaansgeschiedenis van de Maas en de Limburgse Maasvallei.

Het Masterplan voor het RivierPark Maasvallei beschrijft de visie van de partners in het gebied en de doelen voor de toekomst, met een doorkijk van 24 jaar. Ook in het Masterplan vormt de Maas de rode (of blauwe) draad. Het werd uitgewerkt in overleg met verenigingen, gemeente- en provinciebesturen, natuur-, landbouw- en toeristische organisaties en tal van andere actoren aan beide oevers van de Maas.   

Veelgestelde vragen

Wat zijn Landschapsparken?

Landschapsparken zijn samenhangende gebieden waar de eeuwenlange wisselwerking tussen natuurelementen en bewoners voor een uniek landschap heeft gezorgd. Vaak zijn het gebieden waar mensen graag verblijven, om er te genieten van de streekproducten, de natuur of het erfgoed. In tegenstelling tot ‘Nationale Parken’ zijn ‘Landschapsparken’ geen grote natuurkernen, maar eerder ‘lappendekens’ waar verschillende functies (wonen, landbouw, natuur, toerisme, erfgoed…) in harmonie met mekaar worden ontwikkeld. 

 

Het RivierPark Maasvallei is toch zo’n samenhangend gebied?

Het RivierPark Maasvallei is een samenhangend gebied dat door de Maas werd geboetseerd en waar mens en Maas intens gingen samenleven en zo het landschap verder vormgaven. Sinds 2006 wordt er op streekniveau samengewerkt, én grensoverschrijdend. Alleen kende Vlaanderen tot nu nog geen ‘officiële’ categorie van Landschapsparken. In tegenstelling tot heel wat andere Europese landen, denk maar aan de bekende wijnstreken in Frankrijk. Om daar verandering in te brengen heeft men nu een aantal kandidaat-gebieden geselecteerd, waaronder de Maasvallei. In 2022 en 2023 werd een ‘masterplan’ of langetermijnvisie opgemaakt, samen met een concreet plan voor de komende 5 jaar. De acties zetten – net als de voorbije jaren – in op natuur, erfgoed, landbouw, toerisme… op beide oevers van de Maas en rekening houdend met de draagkracht van het gebied.  

 

Wat betekent dit voor de bewoners?

De erkenning betekent niet dat er extra regels komen maar dat er binnen de bestaande regels nóg meer kan worden samengewerkt aan kwaliteit en beleving. In 2021 bleek immers uit een enquête dat de Maaslanders heel fier zijn op het landschap waarin ze leven, en dat ze enorm begaan zijn met de rivier en haar oevers. Er is ook een groot draagvlak voor toerisme. Om te kunnen blijven investeren in de Maasvallei ging het Regionaal Landschap Kempen en Maasland in samenspraak met de gemeentes, provincie en tal van andere partners aan de slag voor een erkenning, waarbij intensief met de Nederlandse oever wordt samengewerkt. 

Vragen?

Vragen of suggesties hierover? Neem dan zeker contact met ons op! Bel ons op +32 (0) 89 65 56 65 of stuur een mailtje naar  info@rivierparkmaasvallei.eu . 

Deze kandidatuur tot erkenning als Landschapspark wordt gesubsidieerd in het kader van de projectoproep Landschapsparken, in opdracht van de Vlaamse Overheid.

Label Vlaamse Parken

“De Vlaamse Parken omvatten vier Nationale Parken en vijf Landschapsparken. Elk park heeft een uniek karakter met bijzondere natuur, landschap en erfgoed. Er zijn bossen die bruisen van leven en zandvlakten die doen denken aan woestijnen. Je vindt er plekken waar natuur, landbouw, cultuur en geschiedenis met elkaar verweven zijn. Kom de Vlaamse Parken ontdekken met al je zintuigen op www.vlaamseparken.be !”

Ga naar de inhoud