© Erwin Christis

Natuur

Regionaal Landschap Kempen en Maasland zet zich via tal van projecten en samen met heel wat partners in om te komen tot een duurzame en robuuste natuur. We bieden hiermee een antwoord op actuele beleidsdoelstellingen zoals ontharding, bebossing, de realisatie van natte natuur, ruimte voor water. Dankzij verschillende projecten zetten we ook in op soortenbescherming ter bevordering van de biodiversiteit in onze regio. 


Als vaste waarde in de regio en als de verbinder tussen gemeenten, provincies en vele partners van/in het landschap. We brengen iedereen samen om de natuur en het landschap duurzaam vorm te geven op lokaal, Vlaams en Europees niveau.  

Ga naar de inhoud