Twee rolstoelgebruikers in Negenoord © Visual Nomad

© Visual Nomad

Natuurbeleving voor mensen met een fysieke beperking

Samen met een enthousiaste Maasverkenner ga je op pad in langs de nieuwe wilde riviernatuur in het RivierPark Maasvallei.

Via rolstoeltoegankelijke wandelpaden ontdek je een prachtig gebied dat door de Maas is geboetseerd. Onderweg kom je wellicht ook gallowayrunderen en konikpaarden tegen. Door de begrazing van deze ‘grote grazers’ ontstaat in het gebeid als het ware een steeds veranderende lappendeken van open grasland, ruigere struwelen en bosjes.

Rolstoelgebruiker in Negenoord © Visual Nomad
Ga naar de inhoud