Privacybeleid

De website en alle internetinitiatieven van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw (RLKM) leven de GDPR na, de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens. Wat dat voor u betekent, leest u hieronder. 

RLKM hecht grote waarde aan de correcte verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over RLKM, haar producten en diensten, of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt.  Pas wanneer u bepaalde diensten of producten wilt ontvangen, wilt deelnemen aan wedstrijden of bepaalde diensten op onze website of diensten aanvraagt waarvoor registratie is vereist (zoals o.m. ontvangst van nieuwsbrief) kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals uw voornaam, familienaam, e-mailadres, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, geboortedatum en/of telefoonnummer) mee te delen.

Telkens als u persoonsgegevens verstrekt, zal RLKM ze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.  Indien u uw persoonsgegevens op deze website invult, dan houdt dat in dat u aan RLKM de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating geeft om deze gegevens te verwerken.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om bestellingen en/of reservaties zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken na uw toestemming.

RLKM zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van bestellingen.

Uw persoonsgegevens kunnen door RLKM worden gebruikt met als doel de bezoeken aan haar website zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken en om commerciële en redactionele informatie op maat te kunnen leveren.

Op verzoek van de geregistreerde bezoeker kunnen persoonsgegevens ten allen tijde uit onze database verwijderd worden.

Bij elke communicatie via e-mail, geven wij u bovendien de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

 

Gegevens van minderjarigen

Kinderen mogen alleen samen met hun ouders of voogden gebruik maken van onze diensten. Minderjarigen (jonger dan 18 jaar) worden verzocht geen persoonsgegevens aan ons over te maken.

Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat de server naar uw browser stuurt en dat nadien op uw eigen computer wordt bewaard. Cookies worden enkel gebruikt voor de uitvoering of vergemakkelijking van de uitvoering van een door u gevraagde dienst. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard zodat u ze dan ook op bijna alle belangrijke websites vindt. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van de website garanderen.

 

Sociale Netwerken

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter). Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacy verklaringen van Facebook en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

Wijzigingen Privacy Statement

RLKM behoudt zich het recht voor om deze privacy clausule aan te passen conform de geldende privacyregels.

 

Contact

Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw
Winterslagstraat 87
B- 3600 Genk
+32 (0)89 65 56 65
Ondernemingsnummer:  443302272

Ga naar de inhoud